KDO SMO?

Zelenci smo skupina posameznic in posameznikov različnih znanj 📚, spretnosti in izkušenj, ki smo se povezali z namenom ustvariti stičišče za druženje, raziskovanje 👩‍🔬, učenje in ozaveščanje 📣 otrok in mladih. Naš cilj je uresničevanje zelenih sprememb, ki jih pred nas že kar ultimativno vsak dan znova postavlja sodobno globalno potrošništvo 💰 ter nepravične svetovne ureditve in delitve na “mi in oni”. Zelenci verjamemo, da lahko skupaj z otroki in mladimi dokažemo, da je prihodnost Zelena! 🌿

240660250_370969354622140_2559031917579621783_n.jpg
KAKO DELUJEMO?

🔬 Učenje skozi izkustvo v skupini ali samostojno.

🌈 Vključevanje, povezovanje in prepletanje vsebin in aktivnosti.

🤝 Spoštovanje posameznika in razumevanje dinamike skupnosti.

🧱 Spodbujanje uporabnih/oprijemljivih rezultatov/izdelkov.

🔗 Iskanje presečnih in presežnih vrednosti (znanih) stvari.

💡 Spodbujanje k inovativnosti in ustvarjalnosti.

 👀 Učenje z vzorom.

233666133_369073924811683_8484432940809582504_n.jpg
PODROČJA DELOVANJA

Živeti v in z naravo. 🌲
Podnebna pravičnost in podnebne spremembe. 🌪️
Naravovarstvo in biodiverziteta. 🐸
Trajnostna uporaba in re-disign. ♻️
Prehranjevalni krog. 🥔
Etika in filozofija vsakdana. ✌️
Aktivno državljanstvo. ✊
Kultura bivanja: spoznavam svojo in druge kulture. 🌍
Umetnost, ustvarjalnost: lepota bivanja. 🎨 
Spoznavam sebe in sobivam z drugimi. 🤗

240785575_372038857848523_8277667325235591801_n.jpg